Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75901

Chính quyền địa phương xã Phú Thanh, phối hợp với Công an huyện Quan Hoá, tổ chức làm định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp giấy tờ cá nhân vào CCCD gắn chíp cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã.

Ngày 09/06/2023 09:50:23

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, trong 03 ngày (từ 05 - 07/6/2023), tại Công an xã, chính quyền địa phương phối hợp cùng với Công an huyện Quan Hoá, đã thu nhận hơn 600 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và hơn 400 trường hợp định danh điện tử mức độ 1 trên địa bàn xã

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã. Công an xã Phú Thanh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, phối hợp với lực lượng Công an huyện Quan Hóa, MTTQ và các ngành, đoàn thể CT-XH trong xã, triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án 06.

Hình ảnh: Lễ ra mắt mô hình "Điểm dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn công dân thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử lưu động"

Bằng sự tâm huyết, quyết tâm của lực lượng Công an xã, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện Quan Hóa, sự vào cuộc của các chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể CT-XH. Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch để huy động sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà"để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân. Thu nhận hồ sơ CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Đồng thời Công an xã đã ra mắt và xây dựng mô hình "Điểm dịch vụ số cộng đồng và hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử"triển khai đến tất cả người dân trên địa bàn xã với phương châm "Quyết tâm hướng dẫn từng người dân trong bản thực hiện Đề án 06", qua đó mọi người dân đều nhận thức rất rõ về tác dụng, ý nghĩa của việc ứng dụng dữ liệu về dân cư và cách mạng chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận và hướng ứng nhiệt tình từ người dân. Theo đó, Công an xã Phú Thanh là một trong 5 đơn vị thực hiện sớm việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử, phục vụ tốt các nhu cầu chính đáng của người dân trên địa bàn xã.

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, trong 03 ngày (từ 05 - 07/6/2023), tại Công an xã, chính quyền địa phương phối hợp cùng với Công an huyện Quan H, đã thu nhận hơn 600 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và hơn 400 trường hợp định danh điện tử mức độ 1 trên địa bàn xã. Đặc biệt trong hoàn cảnh thời tiết khó khăn: mưa, nắng nóng, mất điện...Lực lượng công an đã chủ động, tích cực làm việc, tăng cường cả buổi trưa, buổi tối để phục vụ Nhân dân trong xã, góp phần thực hiện chuyển đổi số, thắng lợi các nội dụng Đề án 06 của Chính phủ.

Hình ảnh: Công an đang hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Hình ảnh: bà con Nhân dân đang xếp hàng, chờ đến lượt

Hình ảnh: Cán bộ Công an cùng bà con Nhân dân tích cực làm việc buổi trưa và buổi tối

Phạm Anh - VH&TT

Chính quyền địa phương xã Phú Thanh, phối hợp với Công an huyện Quan Hoá, tổ chức làm định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp giấy tờ cá nhân vào CCCD gắn chíp cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 09/06/2023 09:50:23 (GMT+7)

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, trong 03 ngày (từ 05 - 07/6/2023), tại Công an xã, chính quyền địa phương phối hợp cùng với Công an huyện Quan Hoá, đã thu nhận hơn 600 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và hơn 400 trường hợp định danh điện tử mức độ 1 trên địa bàn xã

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã. Công an xã Phú Thanh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, phối hợp với lực lượng Công an huyện Quan Hóa, MTTQ và các ngành, đoàn thể CT-XH trong xã, triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án 06.

Hình ảnh: Lễ ra mắt mô hình "Điểm dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn công dân thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử lưu động"

Bằng sự tâm huyết, quyết tâm của lực lượng Công an xã, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện Quan Hóa, sự vào cuộc của các chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể CT-XH. Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch để huy động sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà"để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân. Thu nhận hồ sơ CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Đồng thời Công an xã đã ra mắt và xây dựng mô hình "Điểm dịch vụ số cộng đồng và hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử"triển khai đến tất cả người dân trên địa bàn xã với phương châm "Quyết tâm hướng dẫn từng người dân trong bản thực hiện Đề án 06", qua đó mọi người dân đều nhận thức rất rõ về tác dụng, ý nghĩa của việc ứng dụng dữ liệu về dân cư và cách mạng chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận và hướng ứng nhiệt tình từ người dân. Theo đó, Công an xã Phú Thanh là một trong 5 đơn vị thực hiện sớm việc cấp căn cước công dân và định danh điện tử, phục vụ tốt các nhu cầu chính đáng của người dân trên địa bàn xã.

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, trong 03 ngày (từ 05 - 07/6/2023), tại Công an xã, chính quyền địa phương phối hợp cùng với Công an huyện Quan H, đã thu nhận hơn 600 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và hơn 400 trường hợp định danh điện tử mức độ 1 trên địa bàn xã. Đặc biệt trong hoàn cảnh thời tiết khó khăn: mưa, nắng nóng, mất điện...Lực lượng công an đã chủ động, tích cực làm việc, tăng cường cả buổi trưa, buổi tối để phục vụ Nhân dân trong xã, góp phần thực hiện chuyển đổi số, thắng lợi các nội dụng Đề án 06 của Chính phủ.

Hình ảnh: Công an đang hướng dẫn người dân làm CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Hình ảnh: bà con Nhân dân đang xếp hàng, chờ đến lượt

Hình ảnh: Cán bộ Công an cùng bà con Nhân dân tích cực làm việc buổi trưa và buổi tối

Phạm Anh - VH&TT