Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
6
Tuần này:
92
Tháng này:
444
Tất cả:
75171

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 09:05:02

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Gmail

1

HÀ XUÂN KỶ

BT, CT HĐND

01639796017

2

HÀ NGỌC BIÊN

PBT Trực Đảng

01679678140

3

CAO XUÂN NHUẬN

PBT, CT UBND

0978828529

Caonhuan1978@gmail.com

4

HÀ THANH TÌNH

PCT HĐND

01673417732

5

HÀ VĂN DUYỆT

PCT UBND

0963733865

6

TRỊNH VĂN TIẾN

PCT UBND

0919765198

Tienduan600@gmail.com

7

LƯƠNG MINH THỨ

TCA

8

HÀ MINH VĂN

CHTQS

0983786879

9

LƯƠNG VĂN LẠC

PQS

0914290985

10

HÀ MINH YÊU

PCA

0886562057

11

HÀ VINH DỰ

ĐC NLN

12

HÀ THỊ QUỲNH

ĐC XD NTM

01663522628

13

HÀ XUÂN CHUẨN

ĐC MT

0949076934

14

HÀ THỊ HẬN

Dân số KHHGĐ

0984015230

15

HÀ THỊ TỎA

LĐTBXH

0917476057

16

HÀ VĂN TUYỆT

Phó LĐTBXH

01639796014

17

HÀ VĂN PHƠI

Dân tộc tôn giáo

0949129320

18

HÀ THANH TUẤN

VP TK

01659571950

tuphapphuthanh@gmail.com

19

HÀ VĂN NHẬT

Thủ quỹ

01653841341

20

HÀ THỊ GẤM

CT HCTĐ

01665719936

21

HÀ THỊ NGỌC

Kế toán KH

01628178514

22

HÀ VĂN TÌNH

Kế toán NS

23

VŨ XUÂN LÝ

VH TT

0965968315

24

HÀ THỊ NHƯỢNG

Truyền thanh

01297891525

25

HÀ VĂN KHỞI

Phó VH

01638563429

26

HÀ VĂN ĐÔNG

PGĐ TTHTCĐ

27

HÀ THỊ LƯỢNG

Tư pháp – hộ tịch

01648961409

28

LƯƠNG XINH CƯƠI

CT MTTQ

01648338622

29

HÀ VĂN ĐỘI

PCT MTTQ

01273695962

30

HÀ THỊ CAM

CT HLHPN

01644069948

camphunu@gmail.com

31

HÀ THỊ DIỆP

PCT HLHPN

01626204218

32

HÀ VĂN CƯỜI

BT Đoàn TN

0981045988

33

HÀ VĂN SÁNG

PBT Đoàn TN

0982521342

34

HÀ THỊ HẠNH

VP Đảng ủy

01684680891

hahanhvfu@gmail.com

35

HÀ THỊ HUỆ

PCN UBKT ĐU

01662906213

36

HÀ VĂN DUẨN

CT HCCB

01672739899

37

LƯƠNG NGỌC LÂM

PCT HCCB

01644196835

38

HÀ ĐỨC MINH

CT Hội NCT

39

HÀ XUÂN THU

CT HND

01689383477

40

HÀ THỊ PHƯƠNG

PCT HND

01622751265

41

HÀ VĂN BỘ

Khuyến nông

42

HÀ VĂN ANH

PCA

01665402988

43

HÀ VĂN SƠN

Can bộ thú y

01658181385

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 09:05:02 (GMT+7)

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Gmail

1

HÀ XUÂN KỶ

BT, CT HĐND

01639796017

2

HÀ NGỌC BIÊN

PBT Trực Đảng

01679678140

3

CAO XUÂN NHUẬN

PBT, CT UBND

0978828529

Caonhuan1978@gmail.com

4

HÀ THANH TÌNH

PCT HĐND

01673417732

5

HÀ VĂN DUYỆT

PCT UBND

0963733865

6

TRỊNH VĂN TIẾN

PCT UBND

0919765198

Tienduan600@gmail.com

7

LƯƠNG MINH THỨ

TCA

8

HÀ MINH VĂN

CHTQS

0983786879

9

LƯƠNG VĂN LẠC

PQS

0914290985

10

HÀ MINH YÊU

PCA

0886562057

11

HÀ VINH DỰ

ĐC NLN

12

HÀ THỊ QUỲNH

ĐC XD NTM

01663522628

13

HÀ XUÂN CHUẨN

ĐC MT

0949076934

14

HÀ THỊ HẬN

Dân số KHHGĐ

0984015230

15

HÀ THỊ TỎA

LĐTBXH

0917476057

16

HÀ VĂN TUYỆT

Phó LĐTBXH

01639796014

17

HÀ VĂN PHƠI

Dân tộc tôn giáo

0949129320

18

HÀ THANH TUẤN

VP TK

01659571950

tuphapphuthanh@gmail.com

19

HÀ VĂN NHẬT

Thủ quỹ

01653841341

20

HÀ THỊ GẤM

CT HCTĐ

01665719936

21

HÀ THỊ NGỌC

Kế toán KH

01628178514

22

HÀ VĂN TÌNH

Kế toán NS

23

VŨ XUÂN LÝ

VH TT

0965968315

24

HÀ THỊ NHƯỢNG

Truyền thanh

01297891525

25

HÀ VĂN KHỞI

Phó VH

01638563429

26

HÀ VĂN ĐÔNG

PGĐ TTHTCĐ

27

HÀ THỊ LƯỢNG

Tư pháp – hộ tịch

01648961409

28

LƯƠNG XINH CƯƠI

CT MTTQ

01648338622

29

HÀ VĂN ĐỘI

PCT MTTQ

01273695962

30

HÀ THỊ CAM

CT HLHPN

01644069948

camphunu@gmail.com

31

HÀ THỊ DIỆP

PCT HLHPN

01626204218

32

HÀ VĂN CƯỜI

BT Đoàn TN

0981045988

33

HÀ VĂN SÁNG

PBT Đoàn TN

0982521342

34

HÀ THỊ HẠNH

VP Đảng ủy

01684680891

hahanhvfu@gmail.com

35

HÀ THỊ HUỆ

PCN UBKT ĐU

01662906213

36

HÀ VĂN DUẨN

CT HCCB

01672739899

37

LƯƠNG NGỌC LÂM

PCT HCCB

01644196835

38

HÀ ĐỨC MINH

CT Hội NCT

39

HÀ XUÂN THU

CT HND

01689383477

40

HÀ THỊ PHƯƠNG

PCT HND

01622751265

41

HÀ VĂN BỘ

Khuyến nông

42

HÀ VĂN ANH

PCA

01665402988

43

HÀ VĂN SƠN

Can bộ thú y

01658181385