Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
6
Tuần này:
50
Tháng này:
402
Tất cả:
75129

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÃ PHÚ THANH3
2Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2.001263Nuôi con nuôi2
3Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi1.003005Nuôi con nuôi2
4Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2.001255Nuôi con nuôi2
5Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2.001449Phổ biến giáo dục pháp luật2
6Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2.001457Phổ biến giáo dục pháp luật2
7Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080Hòa giải cơ sở2
8Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2.000930Hòa giải cơ sở2
9Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải2.000333Hòa giải cơ sở2
10Thủ tục công nhận hòa giải viên2.000373Hòa giải cơ sở2
11Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải2.000424Hòa giải cơ sở2
12Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính2
13Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia1.004964Lao động tiền lương2
14Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã1.007922Thi đua khen thưởng2
15Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305Thi đua khen thưởng2
16Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình1.000748Thi đua khen thưởng2
17Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337Thi đua khen thưởng2
18Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề2.000346Thi đua khen thưởng2
19Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị1.000775Thi đua khen thưởng2
20Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa1.007069Thi đua khen thưởng2
21Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.1.007067Thi đua khen thưởng2
22Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Phòng chống tệ nạn xã hội2
23Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Phòng chống tệ nạn xã hội2
24Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Phòng chống tệ nạn xã hội2
25Hòa giải tranh chấp đất đai 1.003554Đất đai2